Giáo Xứ Đất Đỏ, Giáo Hạt Bà Rịa, Giáo Phận Bà Rịa.Giáo Xứ Đất Đỏ Toạ Lạc Tại Khu phố Thanh Long, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Dân số: 2.246 giáo dân chia làm giáo họ: Nữ Vương, Mân Côi, Gioan, Fatima, Phêrô, Tử Đạo, Giuse Thợ....
http://giaoxudatdo.net/
Thân