Những ngày vừa qua Chúa đã thương gọi 2 linh hồn Phê-rô( bác của mình) và Giuse (ông ngoại của em kết nghĩa của mình) về với Chúa.
Trong tin thần hiệp nhất và yêu thương, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho 2 linh hồn Phê-rô và Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên trời muôn đời .