http://www.mediafire.com/download/gg...Tinh+Yesu.pptx
Tình Giesu
Lm Nguyen Phước Hưng
1. Tình Giê Su mối tình tuyệt vời. Nguyện con đây yêu Chúa trọn đời
Tình Giê su hoài luôn sáng tươi, Tình Giê Su tỏa lan đất trời
DK Chúa đến, Chúa đến cho con niềm vui
Chúa đến, Chúa đến cho con nụ cười
Cho con yêu đời yêu người hôm nay, Cho con niềm tin lớn mãi
Sức sống sức sống cho ai hồi sinh
Thế giới, thế giới yêu thương hòa bình
cho con quên mình phục vụ hy sinh trong tình Giesu thắm nồng
2.tình giê su vẫn hằng gọi mời
Gọi anh em yêu mến tình trời
Tình nhân gian rộng hơn biển khơi,
Hồn say theo lửa thiêng sáng ngời