Liên Hoan Thánh Ca Hợp Xướng tại giáo hạt Biên Hòa: