Mọi người có file mềm về mật thư nào không? send link hay post lên đây chia sẻ cho mình và mọi người với.
Hiện tại mem trong nhóm mình đang bắt đầu đòi học tới mật thư. Giải thì mình giải được, nhưng tài liệu để mem học và tìm hiểu thì mình mất hết rồi!
Bác nào có file mềm thì share với nha