Tài liệu cảm nghiệm tình Cha, sẽ giúp cho các bạn cảm nghiệm thật sự có một Cha luôn Quan Tâm và Chăm Sóc đến cuộc sống bạn,yêu thương bạn
Nếu bạn thực hiện đúng 5 bước của bài học này + học thuộc Lời Chúa từng ngày. Cuộc đời các bạn sẽ đổi thay . Nếu hôm nay các bạn bắt đầu .
Kính chúc các bạn cảm nghiệm được tình Cha, và loan báo tin Mừng cho mọi người chưa cảm nghiệm nữa
Xin Cha chạm đến mọi người chúng con đang khát khao tìm Cha
Mời quý vị xem tại http://theochuakito.blogspot.jp/2014...1-cha-yeu.html
Xin cảm ơn