Báo cáo tài chính chương trình
ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÊSU lần thứ 20.

Chương trình ĐỒNG HÀNH CÙNG GIÊSU lần thứ 19 chúng con vừa thực hiện vào ngày 5/2/2017 tại giáo xứ Tân Ngãi, huyện Xuân Lộc. Chúng con xin báo cáo tài chính của chương trình và quỹ ĐHCGS, Mời quý vị xem qua, nếu có sai sót xin báo lại cho chúng con qua các số điện thoại trong Topic ủng hộ:

Cảm ơn quý mạnh thường quân, quý anh chị em thiện nguyện viên đã sát cánh cùng Diễn Đàn GIÊSULOVE qua các chương trình. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên mọi người.

CHI
STT MỤC CHI ĐÃ CHI GHI CHÚ
1 Dưa leo 350,000
2 In ấn 100,000
3 Qùa tặng bốc thăm 1,730,000
4 Giò 800,000
5 Nem nướng 2,800,000
6 Gia vị, hộp giấy, chén đũa dùng 1 lần 1,300,000
7 Bánh kẹo hội chợ 13,400,000
8 Âm thanh - ánh sáng 1,000,000
9 Bún 1,010,000
10 Thun cột, bọc xốp 138,000
11 Xe tải 600,000
12 Nước đóng chai (40 lốc) 960,000
13 Sửa đồ chơi hội chợ 50,000
14 Phong bao lixi, giấy dán… 150,000
15 Bỏ heo phụ tặng HS nghèo hiếu học 500,000
TỔNG CHI ĐHCGS-20 24,888,000 VNĐ
QUỸ CŨ (1) 51,486,000 VNĐ 100 USD
THU ĐHCGS-20 (2) 4,300,000 VNĐ
CHI ĐHCSG-20 (3) 24,888,000 VNĐ
QUỸ ĐHCGS HIỆN TẠI (1+2-3) 30,898,000 VNĐ 100 USD