Mình mới làm phần mềm này rất mong nhận được góp ý của các bạn!
link download: tại đây